Kantoor

Drummen advocatuur is gespecialiseerd in strafzaken. Sinds 2004 behandelt Mr. Drummen een groot scala aan commune strafzaken, met verdenkingen van o.a. moord, doodslag, lidmaatschap criminele organisatie, drugshandel, mensenhandel, zedenmisdrijven, fraude en allerlei vormen van computercriminaliteit.
Tevens kunt u bij Drummen advocatuur terecht voor de behandeling van uit- en overleveringsprocedures, WOTS/WETS-procedures, ontnemingsvorderingen, jeugdstrafzaken, penitentiair recht, verkeersstrafrecht en TBS zaken.

Drummen werkt regelmatig samen met advocaten uit andere Europese landen (met name Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië) in het geval van grensoverschrijdende zaken.

Vertrouwelijkheid is te allen tijde gegarandeerd.
Drummen advocatuur verleent geen bijstand aan kroongetuigen en informanten.

Mr. W. Drummen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– algemene praktijk – strafrecht
– strafrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.