Kantoor

Drummen advocatuur is gespecialiseerd in strafzaken. Mr. Drummen behandelde de afgelopen 14 jaar een groot scala aan commune strafzaken, met verdenkingen van o.a. moord, doodslag, lidmaatschap criminele organisatie, drugshandel, mensenhandel, zedenmisdrijven, fraude en allerlei vormen van computercriminaliteit. Tevens kunt u bij Drummen advocatuur terecht voor de behandeling van uit- en overleveringsprocedures, WOTS-procedures, ontnemingsvorderingen, jeugdstrafzaken, penitentiair recht, verkeersstrafrecht en TBS zaken.

Drummen werkt regelmatig samen met advocaten uit andere Europese landen (met name Duitsland, Spanje en Frankrijk) in het geval van grensoverschrijdende zaken.

Vertrouwelijkheid is te allen tijde gegarandeerd.

Drummen advocatuur verleent geen bijstand aan kroongetuigen, informanten en benadeelde partijen.

Drummen advocatuur verleent in principe alleen bijstand op betalende basis. Eventuele pro-deo bijstand is onder bijzondere omstandigheden mogelijk.